Forum


Powrót Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

P.

Patrycja .....

3

Czy zamawiający na etapie oceny ofert powinien badać czy kierownik budowy posiada aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa? Innymi słowy czy możemy żądać dokumentu poświadczającego posiadanie przez osobę fizyczną, ktora będzie uczestniczyć w wykonaniu zamowienia uprawnień budowlanych czy zaświadczenia z izby inżynierów budownictwa razem z wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia ?
Czy zamawiający na etapie oceny ofert powinien badać czy kierownik budowy posiada aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa? Innymi słowy czy możemy żądać dokumentu poświadczającego posiadanie przez osobę fizyczną, ktora będzie uczestniczyć w wykonaniu zamowienia uprawnień budowlanych czy zaświadczenia z izby inżynierów budownictwa razem z wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia ?
0
2020-04-27 18:56 0

A.

Anna .....

Fachowiec 116

A w rozporządzeniu jest to dokument wymagany tj. aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa? Jak sobie przypominam to ten dokument i oświadczenie że posiadają takie uprawnienia dawno już zniknął z wykazu żądania na spełnianie warunku
A w rozporządzeniu jest to dokument wymagany tj. aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa? Jak sobie przypominam to ten dokument i oświadczenie że posiadają takie uprawnienia dawno już zniknął z wykazu żądania na spełnianie warunku
0
2020-04-27 21:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy