Forum


Powrót Odwołanie

A.

Anna .....

30

Witam,
Jak dowiedzieć się skutecznie, czy odwołanie wpłynęło do KIO?
Witam, Jak dowiedzieć się skutecznie, czy odwołanie wpłynęło do KIO?
0
2020-04-28 09:01 0

D.

Dominika .....

8

Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu
Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu
0
2020-04-28 10:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy