Forum


Powrót kryterium oceny ofert - okres gwarancji

L.

Leszek .....

9

Witam,
proszę o pomoc przy kryterium oceny ofert – okres gwarancji.
Zamawiający przy kryterium oceny ofert zastrzegł, że minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 60 miesięcy.
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 72 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 72 miesięcy.
1) Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie, że w przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego?
2) Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie, że podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty?
3) Czy kryterium oceny ofert okres gwarancji może stanowić aż 40%, w sytuacji gdy zamawiający określił minimalny okres gwarancji na 60 miesięcy, a maksymalny na 72 miesiące? zatem faktycznie kryterium dotyczy jedynie 12 miesięcy, za które można dostać aż 40% pkt. Nie jest to pozorne kryterium?
z góry dziękuję za pomoc,
Witam, proszę o pomoc przy kryterium oceny ofert – okres gwarancji. Zamawiający przy kryterium oceny ofert zastrzegł, że minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 72 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 72 miesięcy. 1) Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie, że w przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego? 2) Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie, że podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty? 3) Czy kryterium oceny ofert okres gwarancji może stanowić aż 40%, w sytuacji gdy zamawiający określił minimalny okres gwarancji na 60 miesięcy, a maksymalny na 72 miesiące? zatem faktycznie kryterium dotyczy jedynie 12 miesięcy, za które można dostać aż 40% pkt. Nie jest to pozorne kryterium? z góry dziękuję za pomoc,
0
2020-04-28 09:16 1

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

1. Można, wówczas dostanie 0 pkt.
2. TAK, musi być spełnione minimum, bo inaczej oferta nie będzie zgodna z SIWZ
3. Kryterium gwarancji może stanowić 40%, ale ja osobiście stosowałbym większą rozpiętość w miesiącach i latach.
1. Można, wówczas dostanie 0 pkt. 2. TAK, musi być spełnione minimum, bo inaczej oferta nie będzie zgodna z SIWZ 3. Kryterium gwarancji może stanowić 40%, ale ja osobiście stosowałbym większą rozpiętość w miesiącach i latach.
0
2020-04-28 09:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy