Forum


Powrót Pytania od Zamawiacza - 3 sztuki

TR

Tomasz Rusak

0

1 ) Czy podmiot na który powołuj się wykonawca przy spełniania warunków trzeba badać pod względem wykluczenia również 24 ust.5 pomimo tego ,ze nie przewidzieliśmy tych podstaw Wykluczenia w SIWZ w stosunku do Wykonawcy?
I czy wtedy trzeba przygotować dwa oświadczenia JEDZ po jednym dla Wykonawcy i podmiotu na zasoby którego się Wykonawca powołuje ?
2) Czy w przetargu powyżej progów unijnych przesłanki wykluczenia 24 ust 5 pkt 5-7 są obligatoryjne zgodnie z opinią ustną Pani Prezes UZP?
3) Jak opisać „koszty cyklu życia” w przetargu na serwis licencji w przypadku gdy nie można zastosować innego kryterium poza cenowego gdyż wszystko jest uregulowana umowami miedzy producentem a serwisantem ( Wykonawcą )
Tzn. np. czas reakcji, kary umowna etc.. wszytko „nie działa” w tym przypadku gdyż jest narzucone przez producenta licencji.
Przedmiot zamówienia polega na tym, że Wykonawca po zawiadomienie przez Zamawiającego zgłasza ewentualne awarie, upgrade Producentowi i w dodatku wszystko zdalnie.
1 ) Czy podmiot na który powołuj się wykonawca przy spełniania warunków trzeba badać pod względem wykluczenia również 24 ust.5 pomimo tego ,ze nie przewidzieliśmy tych podstaw Wykluczenia w SIWZ w stosunku do Wykonawcy? I czy wtedy trzeba przygotować dwa oświadczenia JEDZ po jednym dla Wykonawcy i podmiotu na zasoby którego się Wykonawca powołuje ? 2) Czy w przetargu powyżej progów unijnych przesłanki wykluczenia 24 ust 5 pkt 5-7 są obligatoryjne zgodnie z opinią ustną Pani Prezes UZP? 3) Jak opisać „koszty cyklu życia” w przetargu na serwis licencji w przypadku gdy nie można zastosować innego kryterium poza cenowego gdyż wszystko jest uregulowana umowami miedzy producentem a serwisantem ( Wykonawcą ) Tzn. np. czas reakcji, kary umowna etc.. wszytko „nie działa” w tym przypadku gdyż jest narzucone przez producenta licencji. Przedmiot zamówienia polega na tym, że Wykonawca po zawiadomienie przez Zamawiającego zgłasza ewentualne awarie, upgrade Producentowi i w dodatku wszystko zdalnie.
0
2016-10-18 08:45 0

S.

Sylwia .....

0

Ad1.) Tak bo wskazuje na to ustawa i rozporządzenie o dokumentach jakie możemy wymagać. Były ju te kwestie poruszane na forum i zdania tez rożne. Moim zdaniem dwa oświadczenia.
Ad2.) Dla mnie są fakultatywne więc nie trzeba. Nie miałam przyjemności rozmawiać z Panią Prezes wiec nie wiem jaka jej opinia:)
Ad1.) Tak bo wskazuje na to ustawa i rozporządzenie o dokumentach jakie możemy wymagać. Były ju te kwestie poruszane na forum i zdania tez rożne. Moim zdaniem dwa oświadczenia. Ad2.) Dla mnie są fakultatywne więc nie trzeba. Nie miałam przyjemności rozmawiać z Panią Prezes wiec nie wiem jaka jej opinia:)
1
2016-10-18 12:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy