Forum


Powrót JEDZ - problem z wypełnieniem

ED

Edyta Dębiec

2

Postępowanie na usługi społeczne powyżej 750 000 euro, w Warunkach zamówienia opisaliśmy instrukcję wypełniania JEDZ, gdzie zapomnieliśmy wskazać, aby Wykonawca wypełnił Część IV C, pkt 9 odnoszącą się do wymaganego potencjału technicznego. Warunek odnośnie potencjału technicznego był postawiony. Wykonawca złożył z ofertą niepodpisany formularz JEDZ, który również nie zawierał wypełnionej części odnoszącej się do potencjału technicznego. Czy można wezwać Wykonawcę o uzupełnienie formularza JEDZ wraz ze wskazaniem aby wypełnił przedmiotową część pomimo, ze w instrukcji nie wymagaliśmy jej wypełnienia. (przeoczenie).? Czy też wezwać do jedynie podpisanego JEDZ oraz złożenia wykazu potencjału technicznego i traktować JEDZ wraz z wykazem jako całość?
Postępowanie na usługi społeczne powyżej 750 000 euro, w Warunkach zamówienia opisaliśmy instrukcję wypełniania JEDZ, gdzie zapomnieliśmy wskazać, aby Wykonawca wypełnił Część IV C, pkt 9 odnoszącą się do wymaganego potencjału technicznego. Warunek odnośnie potencjału technicznego był postawiony. Wykonawca złożył z ofertą niepodpisany formularz JEDZ, który również nie zawierał wypełnionej części odnoszącej się do potencjału technicznego. Czy można wezwać Wykonawcę o uzupełnienie formularza JEDZ wraz ze wskazaniem aby wypełnił przedmiotową część pomimo, ze w instrukcji nie wymagaliśmy jej wypełnienia. (przeoczenie).? Czy też wezwać do jedynie podpisanego JEDZ oraz złożenia wykazu potencjału technicznego i traktować JEDZ wraz z wykazem jako całość?
0
2016-10-18 10:57 0

NA.

Natalia A. .....

35

pytanie jak ocenisz wstępnie czy Wykonawca spełnia dany warunek?
czy Wykonawca zaznaczył coś w części IV w tekście przed częścią A? - spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikacji - jeżeli Ci zaznaczył , że spełnia , to może chwyć się tego, pomimo tekstu który jest nad tym pytaniem
pytanie jak ocenisz wstępnie czy Wykonawca spełnia dany warunek? czy Wykonawca zaznaczył coś w części IV w tekście przed częścią A? - spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikacji - jeżeli Ci zaznaczył , że spełnia , to może chwyć się tego, pomimo tekstu który jest nad tym pytaniem
1
2016-10-19 05:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy