Forum


Powrót Anulowanie zatrzymania wadium

A.

Agata .....

1

Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na odesłanie podpisanej umowy, z zastrzeżeniem, iż nie otrzymanie przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie podpisanej umowy bądź potwierdzenia jej otrzymania będzie potraktowane jako odstąpienie od podpisania umowy za co sankcją jest zatrzymanie wadium. Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony wykonawcy do wyznaczonego terminu, Zamawiający zatrzymał wadium. Po przesłaniu do wykonawcy pisma dotyczącego zatrzymania wadium, wykonawca przesłał oświadczenie iż nie odstąpił od podpisania umowy i chce ją realizować. Podpisana przez wykonawcę umowa przyszła następnego dnia. Czy w zaistniałym stanie faktycznym zamawiający może anulować zatrzymanie wadium i podpisać z tym wykonawcą ważną umowę?
Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na odesłanie podpisanej umowy, z zastrzeżeniem, iż nie otrzymanie przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie podpisanej umowy bądź potwierdzenia jej otrzymania będzie potraktowane jako odstąpienie od podpisania umowy za co sankcją jest zatrzymanie wadium. Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony wykonawcy do wyznaczonego terminu, Zamawiający zatrzymał wadium. Po przesłaniu do wykonawcy pisma dotyczącego zatrzymania wadium, wykonawca przesłał oświadczenie iż nie odstąpił od podpisania umowy i chce ją realizować. Podpisana przez wykonawcę umowa przyszła następnego dnia. Czy w zaistniałym stanie faktycznym zamawiający może anulować zatrzymanie wadium i podpisać z tym wykonawcą ważną umowę?
0
2020-05-06 09:30 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Decyzja należy do was. Wszystko zależy od okoliczności całej sytuacji. W jakiej formie wniesiono wadium, czy było wniesione należyte zabezpieczenie umowy, czy minął termin związania ofertą? Sytuacja jest nietypowa ale jeśli wykonawca jednak chce realizować zamówienie, to trzeba rozważyć ewentualne cofnięcie zatrzymania wadium o ile wniesiono je w pieniądzu. Gorzej, jeśli poszło wezwanie o zapłatę wadium przez gwaranta.
Decyzja należy do was. Wszystko zależy od okoliczności całej sytuacji. W jakiej formie wniesiono wadium, czy było wniesione należyte zabezpieczenie umowy, czy minął termin związania ofertą? Sytuacja jest nietypowa ale jeśli wykonawca jednak chce realizować zamówienie, to trzeba rozważyć ewentualne cofnięcie zatrzymania wadium o ile wniesiono je w pieniądzu. Gorzej, jeśli poszło wezwanie o zapłatę wadium przez gwaranta.
0
2020-05-06 09:57 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy