Forum


Powrót Dialog techniczny a zasoby podmiotu trzeciego

K.

Karolina .....

2

Czy zgłaszając się do udziału w dialogu technicznym w oparciu o pzp, jeśli wymagane jest posiadanie referencji, to Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów? Z dokumentów dotyczących dialogu to nie wynika. Jeśli można to na, które przepisy można się powołać?
Na podstawie regulaminu który jest dołączony do ogłoszenia, zamawiający chce dopuścić uczestników tylko pod warunkiem:
"Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, które wdrożyły co najmniej dwa rozwiązania podobne do przedmiotu dialogu udokumentowane referencjami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych referencji."
Czy zgłaszając się do udziału w dialogu technicznym w oparciu o pzp, jeśli wymagane jest posiadanie referencji, to Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów? Z dokumentów dotyczących dialogu to nie wynika. Jeśli można to na, które przepisy można się powołać? Na podstawie regulaminu który jest dołączony do ogłoszenia, zamawiający chce dopuścić uczestników tylko pod warunkiem: "Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, które wdrożyły co najmniej dwa rozwiązania podobne do przedmiotu dialogu udokumentowane referencjami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych referencji."
0
2020-05-06 10:22 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 605

To zamawiający stawia warunki dialogu, zawsze mozna próbować. Jest natomiast jeszcze jedna rzecz - zamawiający może również zrezygnować z każdego wykonawcy jeśli podejmie taką decyzję lub przerwać dialog. Dialog jest procedurą nie zobowiązującą
To zamawiający stawia warunki dialogu, zawsze mozna próbować. Jest natomiast jeszcze jedna rzecz - zamawiający może również zrezygnować z każdego wykonawcy jeśli podejmie taką decyzję lub przerwać dialog. Dialog jest procedurą nie zobowiązującą
0
2020-05-07 11:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy