Forum


Powrót zamówienia sektorowe

Edyta Żuk

0

Witam,
Czy zamówienia sektorowe żądzą się specjalnymi prawami? Przygotowałam dla klienta ( po raz pierwszy SIWZ) i klient napisał : "Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych. ". Przetarg na kwotę około 1 200 000. Czy taki przetarg może być zrealizowane na podstawie wewnętrznego Regulaminu firmy, dodatkowo bez konieczności publikacji ogłoszenia w BZP?
Witam, Czy zamówienia sektorowe żądzą się specjalnymi prawami? Przygotowałam dla klienta ( po raz pierwszy SIWZ) i klient napisał : "Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych. ". Przetarg na kwotę około 1 200 000. Czy taki przetarg może być zrealizowane na podstawie wewnętrznego Regulaminu firmy, dodatkowo bez konieczności publikacji ogłoszenia w BZP?
0
2020-05-07 16:51 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

progi dla sektorowki sa inne , art 133, 134 pzp
progi dla sektorowki sa inne , art 133, 134 pzp
0
2020-05-07 20:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy