Forum


Powrót Błędy w kosztorysie ofertowym

K.

Karolina .....

0

Dzień dobry, postępowanie poza pzp, robota budowlana - wymiana okien, wynagrodzenie kosztorysowe, Zamawiający wymagał aby roboty towarzyszące (typu sprzątanie, wywóz gruzu itp.) ując w robotach wymienionych w przedmiarze robót, Nie ujmować odrębnie w kosztorysie ofertowym - było to zapisane zarówno w OPZ jak i udzielonych odpowiedziach na zapytania, 2 z 5 firm nie zastosowały się do zaleceń - czy jest to powód do odrzucenia?
Dzień dobry, postępowanie poza pzp, robota budowlana - wymiana okien, wynagrodzenie kosztorysowe, Zamawiający wymagał aby roboty towarzyszące (typu sprzątanie, wywóz gruzu itp.) ując w robotach wymienionych w przedmiarze robót, Nie ujmować odrębnie w kosztorysie ofertowym - było to zapisane zarówno w OPZ jak i udzielonych odpowiedziach na zapytania, 2 z 5 firm nie zastosowały się do zaleceń - czy jest to powód do odrzucenia?
0
2020-05-08 08:51 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 616

W postępowaniu poniżej ustawy - obowiązuje to, co zostało zapisane w zaproszeniu i regulaminie. Jeśli powyższe kwestia nie jest uregulowana w żadnym z tych dokumentów to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ich wezwać o poprawienie kosztorysów zgodnie z opisem przy jednoczesnym zachowaniu ceny, bo rozumiem, że te koszty zostały ujęte w odrębnych pozycjach, a miały być wycenione w pozycjach przedmiarowych.
W postępowaniu poniżej ustawy - obowiązuje to, co zostało zapisane w zaproszeniu i regulaminie. Jeśli powyższe kwestia nie jest uregulowana w żadnym z tych dokumentów to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ich wezwać o poprawienie kosztorysów zgodnie z opisem przy jednoczesnym zachowaniu ceny, bo rozumiem, że te koszty zostały ujęte w odrębnych pozycjach, a miały być wycenione w pozycjach przedmiarowych.
0
2020-05-08 11:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy