Forum


Powrót Warunek udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert_problem z oceną spełnienia warunku

K.

Katarzyna .....

3

Zamawiający w przetargu na usługi społeczne z art. 138o pzp, do którego stosuje przepisy jak dla PN zawarł jako warunek, że:
"w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/00 PLN), polegającą na świadczeniu usługi cateringowej przez okres minimum 10 miesięcy". Wykonawcy, którzy wykazali więcej niż 1 usługę, dostaną dodatkowe punkty. Zamawiający żądał także dowodów realizacji usług. Termin składania ofert to 04.05.2020 r. Mam kilka wątpliwości.
1) Wykonawca nie załączył do usługi referencji, czy mogę ją uznać?
2) Wykonawca wskazał jako daty realizacji np. 01.09.2016 r.-30.06.2017 r., czy mogę uznać?
3) Wykonawca w wykazie wskazał daty 09.09.2018 r. - 30.06.2019 r. (nie ma 10 miesięcy), ale w referencjach jest zapisane, że usługa była realizowana od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Czy mogę uznać, że Wykonawca się pomylił (omyłka) i przyznać mu za tę usługę punkty? Czy w takiej sytuacji powinnam z nim coś wyjaśniać, wystosować pismo z art. 87 ust. 2 pkt 3 (inna omyłka)?
4) Wykonawca, który nie jest najkorzystniejszy, nie wykazał ani jednej usługi, więc nie spełnił warunku. W SIWZ zastrzeżono procedurę odwróconą, czy powinnam go uwzględnić w rankingu ofert, czy odrzucić? Czy zostawić tak jak jest i podjąć ewentualne kroki, gdyby podskoczył jako oferta najkorzystniejsza?
5) Wykonawca (nienajkorzystniejszy) wskazał jako usługę umowę z 2013 roku i wskazał, że trwa do dziś. Pole na wskazanie wartości brutto umowy przekreślił, a jako dowody wskazał referencje z 2013 i 2014 roku oraz przedstawił pismo, że ze względu na COVID odbiorca usług zawiesił działalność i nie ma aktualnych referencji, nie wskazał w nim żadnej kwoty z ostatnich lat. Wg mnie nie spełnił warunku. Co w takiej sytuacji?
6) Wykonawca wskazał kilka usług, które realizował w ramach współpracy z wykonawcą (współpracują ponad 10 mies., kwota przekracza min. wymaganą). Czy powinnam mu tę współpracę zaliczyć jako jedną usługę?
Zamawiający w przetargu na usługi społeczne z art. 138o pzp, do którego stosuje przepisy jak dla PN zawarł jako warunek, że: "w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/00 PLN), polegającą na świadczeniu usługi cateringowej przez okres minimum 10 miesięcy". Wykonawcy, którzy wykazali więcej niż 1 usługę, dostaną dodatkowe punkty. Zamawiający żądał także dowodów realizacji usług. Termin składania ofert to 04.05.2020 r. Mam kilka wątpliwości. 1) Wykonawca nie załączył do usługi referencji, czy mogę ją uznać? 2) Wykonawca wskazał jako daty realizacji np. 01.09.2016 r.-30.06.2017 r., czy mogę uznać? 3) Wykonawca w wykazie wskazał daty 09.09.2018 r. - 30.06.2019 r. (nie ma 10 miesięcy), ale w referencjach jest zapisane, że usługa była realizowana od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Czy mogę uznać, że Wykonawca się pomylił (omyłka) i przyznać mu za tę usługę punkty? Czy w takiej sytuacji powinnam z nim coś wyjaśniać, wystosować pismo z art. 87 ust. 2 pkt 3 (inna omyłka)? 4) Wykonawca, który nie jest najkorzystniejszy, nie wykazał ani jednej usługi, więc nie spełnił warunku. W SIWZ zastrzeżono procedurę odwróconą, czy powinnam go uwzględnić w rankingu ofert, czy odrzucić? Czy zostawić tak jak jest i podjąć ewentualne kroki, gdyby podskoczył jako oferta najkorzystniejsza? 5) Wykonawca (nienajkorzystniejszy) wskazał jako usługę umowę z 2013 roku i wskazał, że trwa do dziś. Pole na wskazanie wartości brutto umowy przekreślił, a jako dowody wskazał referencje z 2013 i 2014 roku oraz przedstawił pismo, że ze względu na COVID odbiorca usług zawiesił działalność i nie ma aktualnych referencji, nie wskazał w nim żadnej kwoty z ostatnich lat. Wg mnie nie spełnił warunku. Co w takiej sytuacji? 6) Wykonawca wskazał kilka usług, które realizował w ramach współpracy z wykonawcą (współpracują ponad 10 mies., kwota przekracza min. wymaganą). Czy powinnam mu tę współpracę zaliczyć jako jedną usługę?
0
2020-05-08 17:55 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Trochę wyjaśnię, po pierwsze art. 138 o Zamawiający nie musiał stosować wszystkich przepisów z Uzp, np. warunki sam mógł okreslić , niekoniecznie z rozporządzenia. Czy wzywać, czy nie wzywać do referencji, to wszystko zależy jakie są zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu
Trochę wyjaśnię, po pierwsze art. 138 o Zamawiający nie musiał stosować wszystkich przepisów z Uzp, np. warunki sam mógł okreslić , niekoniecznie z rozporządzenia. Czy wzywać, czy nie wzywać do referencji, to wszystko zależy jakie są zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu
0
2020-05-09 18:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy