Forum


Powrót Nieaktualny wzór formularza ofertowego - z poprzedniego postępowania

M.

Mariusz .....

0

Wykonawca złożył ofertę na formularzu ofertowym z poprzedniego postępowania (w którym były unieważnione trzy części). Te trzy części zostały powtórzone w nowym postępowaniu (ilości osób oraz miejsca szkolenia w nowym postępowaniu zostały niezmienione). Zmianie uległa tylko numeracja poszczególnych części oraz tytuł postępowania pozostałe warunki pozostały takie same.

Oferta do odrzucenia czy można jednak dokonać poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 „inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodujących zmian w treści oferty" i uznać złożone oferty?
Wykonawca złożył ofertę na formularzu ofertowym z poprzedniego postępowania (w którym były unieważnione trzy części). Te trzy części zostały powtórzone w nowym postępowaniu (ilości osób oraz miejsca szkolenia w nowym postępowaniu zostały niezmienione). Zmianie uległa tylko numeracja poszczególnych części oraz tytuł postępowania pozostałe warunki pozostały takie same. Oferta do odrzucenia czy można jednak dokonać poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 „inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodujących zmian w treści oferty" i uznać złożone oferty?
0
2020-05-11 13:23 0

M.

Małgorzata .....

97

Spokojnie z odrzucaniem, nie tak szybko :) To zawsze ostateczność. Wykonawca nie musi składać oferty stricte na formularzach zamieszczonych przez Zamawiającego. Ważne, żeby treść się zgadzała i jeśli zawarł informacje, które były w aktualnym formularzu, to ja bym uznała ofertę.
Spokojnie z odrzucaniem, nie tak szybko :) To zawsze ostateczność. Wykonawca nie musi składać oferty stricte na formularzach zamieszczonych przez Zamawiającego. Ważne, żeby treść się zgadzała i jeśli zawarł informacje, które były w aktualnym formularzu, to ja bym uznała ofertę.
0
2020-05-11 13:38 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy