Forum


Powrót żądanie dokumentów na podst §9.2 rozporządzenia

A.

Anna .....

3

W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cz ten zapis powinno stosowac sie obligatoryjnie, tzn czy od podmiotów udost epniających zasoby żądamy obligatoryjnie więcej niż od samych wykonawców ?
W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cz ten zapis powinno stosowac sie obligatoryjnie, tzn czy od podmiotów udost epniających zasoby żądamy obligatoryjnie więcej niż od samych wykonawców ?
0
2020-05-12 10:08 0

KM

Karolina Misztal

14

Nie, zawsze wymagamy dokumentów w takim samym zakresie, co od wykonawców.
Nie, zawsze wymagamy dokumentów w takim samym zakresie, co od wykonawców.
0
2020-05-12 12:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy