Forum


Powrót Oferta elektroniczna złożona po terminie

W.

Wioleta .....

2

Piszę do Państwa w temacie złożenia oferty elektronicznej po terminie. Termin na złożenie ofert wyznaczony był do godziny 10:00, a o 11:00 było otwarcie. Jeden z Wykonawców złożył ofertę na ePUAP o godz. 10:04. Czy w takiej sytuacji należy ofertę odszyfrować i przeczytać na otwarciu, czy lepiej jej nie odszyfrowywać i wysłać Wykonawcy informację, że jego oferta wpłynęła po terminie i nie została odszyfrowana i przeczytana? Proszę poradźcie co robić.
Piszę do Państwa w temacie złożenia oferty elektronicznej po terminie. Termin na złożenie ofert wyznaczony był do godziny 10:00, a o 11:00 było otwarcie. Jeden z Wykonawców złożył ofertę na ePUAP o godz. 10:04. Czy w takiej sytuacji należy ofertę odszyfrować i przeczytać na otwarciu, czy lepiej jej nie odszyfrowywać i wysłać Wykonawcy informację, że jego oferta wpłynęła po terminie i nie została odszyfrowana i przeczytana? Proszę poradźcie co robić.
0
2020-05-12 11:59 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Nie otwierać i nie odczytywać takich ofert po terminie. Art. 84 ust. 2 ustawy PZP stanowi co robić: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Nie otwierać i nie odczytywać takich ofert po terminie. Art. 84 ust. 2 ustawy PZP stanowi co robić: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
0
2020-05-12 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy