Forum


Powrót roboty powtórzeniowe a kary umowne

A.

Anna .....

3

Dzien dobry, dostałam taką sugestię od zamawiajacego na rzecz którego organizujemy postępowanie, aby w SIWZ wpisac, że zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia temu samemu wykonawcy zamówień na powtórzone podobne roboty budowlane (mówi o tym art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp) a w umowie - jeżeli wykonawca będzie miał naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie zamówienia głównego, to zlecając mu zamówienia powtórzone będzie można potrącić mu karę z wynagrodzenia za powtórzone zamówienie. dodał żę W przypadku spóźnienia wykonawca jest standardowo zobligowany do zapłacenia kary umownej. Istnieje rozwiązanie prawne wywodzące się jeszcze z prawa rzymskiego (Datio in solutum) i zawarte Kodeksie Cywilnym o możliwości wykonania dodatkowych prace na rzecz Zamawiającego zamiast płacenia kary. Wywód swój oparł na artylule: https://www.portalzp.pl/nowosci/zaplate-kary-umownej-mozna-zastapic-nowym-przedmiotem-swiadczenia-924.html Czy ktoś spotkał się z podobnym rozwiązaniem? Mam wątpliwośc jak sie maja roboty powtórzone do kar umownych ?
Dzien dobry, dostałam taką sugestię od zamawiajacego na rzecz którego organizujemy postępowanie, aby w SIWZ wpisac, że zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia temu samemu wykonawcy zamówień na powtórzone podobne roboty budowlane (mówi o tym art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp) a w umowie - jeżeli wykonawca będzie miał naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie zamówienia głównego, to zlecając mu zamówienia powtórzone będzie można potrącić mu karę z wynagrodzenia za powtórzone zamówienie. dodał żę W przypadku spóźnienia wykonawca jest standardowo zobligowany do zapłacenia kary umownej. Istnieje rozwiązanie prawne wywodzące się jeszcze z prawa rzymskiego (Datio in solutum) i zawarte Kodeksie Cywilnym o możliwości wykonania dodatkowych prace na rzecz Zamawiającego zamiast płacenia kary. Wywód swój oparł na artylule: https://www.portalzp.pl/nowosci/zaplate-kary-umownej-mozna-zastapic-nowym-przedmiotem-swiadczenia-924.html Czy ktoś spotkał się z podobnym rozwiązaniem? Mam wątpliwośc jak sie maja roboty powtórzone do kar umownych ?
0
2020-05-13 15:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy