Forum


Powrót jedna oferta: rażąco niska cena oraz niezgodność z SIWZ - jaka kolejność działań

M.

Marta .....

2

PN, roboty budowlane, rozliczenie kosztorysowe
Mam ofertę, która zawiera same błęy:
- brak wycenionych niektórych pozycji przedmiaru, brak danej pozycji przedmiaru w kosztorysie,
- zamiana KNR, inne KNR w ofercie inne w przedmiarach
-rażąco niska cena, ale nie jako całość, tylko mam zastrzeżenia do kilku konkretnych pozycji kosztorysu, w moim przekonaniu nie do obronienia.
Pytanie moje jest takie: jaką przyjąć kolejność:
odrzucam za niezgodność z SIWZ (brak wyceny całego przedmiotu zamówienia
czy
poprawiam KNR (o ile się da, bo w niektórych przypadkach się pewnie to da zrobić jako poprawienie omyłki)
czy
wzywam do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Ja najchętniej najpierw bym wezwała do RNC, jest bardzo mało prawdopodobne, że wykonawca się obroni. Wtedy odrzucam i nie "bawię" się z KNR,ami. Tylko czy tak mogę.
PN, roboty budowlane, rozliczenie kosztorysowe Mam ofertę, która zawiera same błęy: - brak wycenionych niektórych pozycji przedmiaru, brak danej pozycji przedmiaru w kosztorysie, - zamiana KNR, inne KNR w ofercie inne w przedmiarach -rażąco niska cena, ale nie jako całość, tylko mam zastrzeżenia do kilku konkretnych pozycji kosztorysu, w moim przekonaniu nie do obronienia. Pytanie moje jest takie: jaką przyjąć kolejność: odrzucam za niezgodność z SIWZ (brak wyceny całego przedmiotu zamówienia czy poprawiam KNR (o ile się da, bo w niektórych przypadkach się pewnie to da zrobić jako poprawienie omyłki) czy wzywam do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Ja najchętniej najpierw bym wezwała do RNC, jest bardzo mało prawdopodobne, że wykonawca się obroni. Wtedy odrzucam i nie "bawię" się z KNR,ami. Tylko czy tak mogę.
0
2020-05-14 11:23 0

M.

Małgorzata .....

97

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/omylki-inne-art-87-ust-2-pkt-3/czy-pominiecie-wyceny-niektorych-pozycji-mozna-traktowac-jak-wycenienie-danej-pozycji-w-kwocie-000-zl-badz-tez-ze-wycena-danej-p
Może pomoże w kwestii braku wycenionych niektórych pozycji z przedmiaru
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/omylki-inne-art-87-ust-2-pkt-3/czy-pominiecie-wyceny-niektorych-pozycji-mozna-traktowac-jak-wycenienie-danej-pozycji-w-kwocie-000-zl-badz-tez-ze-wycena-danej-p Może pomoże w kwestii braku wycenionych niektórych pozycji z przedmiaru
0
2020-05-14 11:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy