Forum


Powrót 2 Oferty z taką samą liczbą punktów a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

P.

Paweł .....

0

W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny. W takiej sytuacji i w związku z tym, że złożono oferty o takiej samej cenie, zgodnie z art. 91 ust 4 ustawy PZP Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Czy takie wezwanie jest obligatoryjne dla Zamawiającego także w sytuacji gdzie cena obu tych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez przeprowadzania dogrywki?
W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny. W takiej sytuacji i w związku z tym, że złożono oferty o takiej samej cenie, zgodnie z art. 91 ust 4 ustawy PZP Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Czy takie wezwanie jest obligatoryjne dla Zamawiającego także w sytuacji gdzie cena obu tych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez przeprowadzania dogrywki?
0
2020-05-15 12:55 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 647

Tak ma prawo unieważnić bez dogrywki.
Tak ma prawo unieważnić bez dogrywki.
0
2020-05-15 12:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy