Forum


Powrót Szacowanie wartości zamówienia współfinansowanego z budżetu UE

K.

Karolina .....

0

W wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 znajduje się następujący zapis "Szacowanie jest dokumentowane w sposób
zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania)." Jak rozumiecie to odniesienie do wniosku o dofinansowanie? Szacunek wartości zamówienia musi być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące (dla dostaw/usług) od wszczęcia postępowania, a wnioski o dofinansowanie są często zatwierdzane dużo wcześniej.
W wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 znajduje się następujący zapis "Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania)." Jak rozumiecie to odniesienie do wniosku o dofinansowanie? Szacunek wartości zamówienia musi być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące (dla dostaw/usług) od wszczęcia postępowania, a wnioski o dofinansowanie są często zatwierdzane dużo wcześniej.
0
2020-05-16 19:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Nawet jak wniosek mieliście rok temu, to zawsze należy zaktualizować szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z ustawą PZP - 3 miesiące dostawy/usługi.
Nawet jak wniosek mieliście rok temu, to zawsze należy zaktualizować szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z ustawą PZP - 3 miesiące dostawy/usługi.
0
2020-05-17 16:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy