Forum


Powrót Poleganie na zdolności innych podmiotów

M.

Mariusz .....

0

Wykonawca w postępowaniu na termomodernizacje budynku w formule zaprojektuj i wybuduj wykazał, że przy realizacji zamówienia będzie korzystał ze zdolności zawodowych podmiotu trzeciego. Wykonawca w wykazie osób biorących udział w realizacji zamówienia wpisał projektanta branży architektonicznej ale nie wpisał nadanych uprawnień. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia wykazu wraz załączeniem uprawnień budowlanych dla tej osoby. W odpowiedzi zamawiający otrzymał uzupełniony o uprawnienia wykaz, jednak wpisane uprawnienia dotyczą innej osoby niż osoba wykazana w wykazie. Do wykazu również załączył uprawnienia tej innej osoby niż została wykazana w wykazie. Dodatkowo wykonawca załączył oświadczenie, ze podmiot trzeci udostępnia mu zasobu wiedzy i doświadczenia projektowego oraz udostępnia projektanta z uprawnieniami który to nie został wpisany do wykazu. Czy w tym przypadku wykonawca korzystający z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego może powoływać się i korzystać z wiedzy i doświadczenia podwykonawcy podmiotu trzeciego?
Wykonawca w postępowaniu na termomodernizacje budynku w formule zaprojektuj i wybuduj wykazał, że przy realizacji zamówienia będzie korzystał ze zdolności zawodowych podmiotu trzeciego. Wykonawca w wykazie osób biorących udział w realizacji zamówienia wpisał projektanta branży architektonicznej ale nie wpisał nadanych uprawnień. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia wykazu wraz załączeniem uprawnień budowlanych dla tej osoby. W odpowiedzi zamawiający otrzymał uzupełniony o uprawnienia wykaz, jednak wpisane uprawnienia dotyczą innej osoby niż osoba wykazana w wykazie. Do wykazu również załączył uprawnienia tej innej osoby niż została wykazana w wykazie. Dodatkowo wykonawca załączył oświadczenie, ze podmiot trzeci udostępnia mu zasobu wiedzy i doświadczenia projektowego oraz udostępnia projektanta z uprawnieniami który to nie został wpisany do wykazu. Czy w tym przypadku wykonawca korzystający z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego może powoływać się i korzystać z wiedzy i doświadczenia podwykonawcy podmiotu trzeciego?
0
2020-05-18 07:57 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 345

Jeśli na etapie składania oferty nie polegał na zasobach tego podmiotu trzeciego, to teraz nie może go wprowadzić.
Jeśli na etapie składania oferty nie polegał na zasobach tego podmiotu trzeciego, to teraz nie może go wprowadzić.
0
2020-05-18 08:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy