Forum


Powrót zaświadczenie z US elektroniczne

A.

Anna .....

0

Wykonawca w ofercie załączył podpisany elektronicznie przez siebie skan zaświadczenie z US, które otrzymał z podpisem elektronicznym. Na wezwanie z 26 ust.3 przedstawił pdf bez żadnego podpisu co ma zrobić zamawiający?
Wykonawca w ofercie załączył podpisany elektronicznie przez siebie skan zaświadczenie z US, które otrzymał z podpisem elektronicznym. Na wezwanie z 26 ust.3 przedstawił pdf bez żadnego podpisu co ma zrobić zamawiający?
0
2020-05-18 10:11 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 648

kopia dokumentu jako dokument z rozporządzenia jest dopuszczalna.
kopia dokumentu jako dokument z rozporządzenia jest dopuszczalna.
0
2020-05-18 13:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy