Forum


Powrót jeden wykonawca grupa kapitałowa

J.

Justyna .....

1

Jeden wykonawca w postępowaniu przetargowym czy wzywać do złożenia grupy kapitałowej?
Jeden wykonawca w postępowaniu przetargowym czy wzywać do złożenia grupy kapitałowej?
0
2020-05-18 15:24 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Nie ma potrzeby

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/czy-zamawiajacy-w-postepowaniu,-w-ktorym-zlozono-tylko-jedna-oferte,-ma-obowiazek-wezwac-do-zlozenia-oswiadczenia-wykonawce,-ktory-nie-zlozyl-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej
Nie ma potrzeby https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/czy-zamawiajacy-w-postepowaniu,-w-ktorym-zlozono-tylko-jedna-oferte,-ma-obowiazek-wezwac-do-zlozenia-oswiadczenia-wykonawce,-ktory-nie-zlozyl-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej
0
2020-05-18 17:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy