Forum


Powrót udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

S.

Sylwia .....

3

Zamawiający prowadził postępowanie w progach krajowych, w którym umożliwił Wykonawcy złożenie oferty na 4 części postępowania. Zamawiający zawarł 3 ważne umowy, natomiast jedną część postępowania unieważnił z uwagi na fakt, że część ta była obarczoną wada ( na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7). Unieważniona część postępowania ma wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys złotych. Czy Zamawiający może udzielić zamówienia poza ustawą Pzp (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp) czy jest zobowiązany udzielić zamówienia zgodnie z zapisami ustawy pzp w przetargu nieograniczonym, gdyż unieważnienie postępowania nastąpiło z winy Zamawiającego?
Zamawiający prowadził postępowanie w progach krajowych, w którym umożliwił Wykonawcy złożenie oferty na 4 części postępowania. Zamawiający zawarł 3 ważne umowy, natomiast jedną część postępowania unieważnił z uwagi na fakt, że część ta była obarczoną wada ( na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7). Unieważniona część postępowania ma wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys złotych. Czy Zamawiający może udzielić zamówienia poza ustawą Pzp (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp) czy jest zobowiązany udzielić zamówienia zgodnie z zapisami ustawy pzp w przetargu nieograniczonym, gdyż unieważnienie postępowania nastąpiło z winy Zamawiającego?
0
2020-05-20 06:44 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Może ktoś z forumowiczów się wypowie, na pewno mieliście takie przypadki. np. 4 części, 1 nie wychodzi. I co? Można tą część, która nie wyszła, jeszcze raz oszacować i jeśli wyjdzie poniżej 30 tyś. euro to zrobić poza przetargiem?
Poniżej link, który się przyda:

https://www.blogprzetargi.pl/kategorie/wartosc-zamowienia-art-32-ust-4/podzial-na-5-czesci-brak-ofert-w-czesci-4-i-5-jak-zamawiajacy-powinien-postapic-w-stosunku-do-czesci-4-i-5-zamowienia-czy-zamawi
Może ktoś z forumowiczów się wypowie, na pewno mieliście takie przypadki. np. 4 części, 1 nie wychodzi. I co? Można tą część, która nie wyszła, jeszcze raz oszacować i jeśli wyjdzie poniżej 30 tyś. euro to zrobić poza przetargiem? Poniżej link, który się przyda: https://www.blogprzetargi.pl/kategorie/wartosc-zamowienia-art-32-ust-4/podzial-na-5-czesci-brak-ofert-w-czesci-4-i-5-jak-zamawiajacy-powinien-postapic-w-stosunku-do-czesci-4-i-5-zamowienia-czy-zamawi
0
2020-05-20 08:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy