Forum


Powrót Realizacja umów w związku z COVID-19

J.

Justyna .....

0

Witam,
Czy COVID-19 to Siła wyższa? W podpisanej umowie jest paragraf mówiący o Sile wyższej z wymienionymi okolicznościami przejawiania się Siły wyższej (nie mam wśród nich epidemii)
Czy Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę wartości podpisanej umowy w związku z wystąpieniem epidemii (ograniczenie w pozyskaniu materiałów z Włoch na realizację zamówień), wzrost kursu EURO, zrost cen materiałów w importu?
Witam, Czy COVID-19 to Siła wyższa? W podpisanej umowie jest paragraf mówiący o Sile wyższej z wymienionymi okolicznościami przejawiania się Siły wyższej (nie mam wśród nich epidemii) Czy Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę wartości podpisanej umowy w związku z wystąpieniem epidemii (ograniczenie w pozyskaniu materiałów z Włoch na realizację zamówień), wzrost kursu EURO, zrost cen materiałów w importu?
0
2020-05-20 09:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 873

Dopuszczalna jest zmiana w ramach art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp - proszę zapoznać się z art. 15 r - ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tam jest wykazane że można zmieniać umowę i co w związku z tym musi przedstawić wykonawca (m.in. musi przedstawić dowody i na bieżąco informować). Rozumiem że umowa została zawarta przed epidemią.
Dopuszczalna jest zmiana w ramach art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp - proszę zapoznać się z art. 15 r - ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tam jest wykazane że można zmieniać umowę i co w związku z tym musi przedstawić wykonawca (m.in. musi przedstawić dowody i na bieżąco informować). Rozumiem że umowa została zawarta przed epidemią.
0
2020-05-20 10:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy