Forum


Powrót Poleganie na zasobach

K.

Krystian .....

7

Witam.
Upewnijcie mnie. Dostawa leków. Wymagam zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej etc.

Wykonawca nie może chyba powoływać się w tym przypadku na zasoby podmiotów trzecich?
Witam. Upewnijcie mnie. Dostawa leków. Wymagam zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej etc. Wykonawca nie może chyba powoływać się w tym przypadku na zasoby podmiotów trzecich?
1
2016-10-19 10:21 0

NA.

Natalia A. .....

35

nie może, ale może konsorcjum więc możesz sobie wpisać jeżeli chcesz coś w rodzaju
"W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt......(i tu odniesienie do tego gdzie to masz w SIWZ) zostaną spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia.
Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień.
nie może, ale może konsorcjum więc możesz sobie wpisać jeżeli chcesz coś w rodzaju "W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt......(i tu odniesienie do tego gdzie to masz w SIWZ) zostaną spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia. Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień.
1
2016-10-19 10:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy