Forum


Powrót Czy zmiana logo, jest zmianą warunków postępowania.............?

P.

Paweł .....

8

Witam,
Zamawiający zamierza przeprowadzić przetarg na dostawę gadżetów reklamowych z wykorzystaniem logotypów unijnych oraz swojego własnego firmowego.
Warunki przetargu przewidują realizację umowy przez okres ponad 2 lat.
Zamawiający wie, że być może w czasie, po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy zmianie ulegnie firmowy logotyp (w zależności, czy organ nadzorujący wyrazi chęć takiej zmiany).
Jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji i przed publikacją ogłoszenia nie będziemy wiedzieć czy i jeśli tak to kiedy logo firmowe ulegnie zmianie.
Chcemy w SIWZ i OPZ na dostawę zapisać, że wykonawca będzie wykonywał gadżety w oparciu o logotypy wskazane w dokumentacji i według wskazanych parametrów, zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje możliwość zmiany swojego firmowego logotypu w terminie późniejszym, o czym powiadomi Wykonawcę.
Nowy logotyp będzie zawierał podobną kolorystykę i wymiary, ale może różnić się kształtem.
Czy takie informacje będą wystarczające, by wykonawca rzetelnie mógł wycenić ofertę, a Zamawiający by nie naraził się przy ewentualnej kontroli na zarzut zmian warunków postępowania już po podpisaniu umowy?
Pozdrawiam
Witam, Zamawiający zamierza przeprowadzić przetarg na dostawę gadżetów reklamowych z wykorzystaniem logotypów unijnych oraz swojego własnego firmowego. Warunki przetargu przewidują realizację umowy przez okres ponad 2 lat. Zamawiający wie, że być może w czasie, po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy zmianie ulegnie firmowy logotyp (w zależności, czy organ nadzorujący wyrazi chęć takiej zmiany). Jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji i przed publikacją ogłoszenia nie będziemy wiedzieć czy i jeśli tak to kiedy logo firmowe ulegnie zmianie. Chcemy w SIWZ i OPZ na dostawę zapisać, że wykonawca będzie wykonywał gadżety w oparciu o logotypy wskazane w dokumentacji i według wskazanych parametrów, zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje możliwość zmiany swojego firmowego logotypu w terminie późniejszym, o czym powiadomi Wykonawcę. Nowy logotyp będzie zawierał podobną kolorystykę i wymiary, ale może różnić się kształtem. Czy takie informacje będą wystarczające, by wykonawca rzetelnie mógł wycenić ofertę, a Zamawiający by nie naraził się przy ewentualnej kontroli na zarzut zmian warunków postępowania już po podpisaniu umowy? Pozdrawiam
0
2020-05-22 14:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Proszę dokładnie opisać warunki zmiany umowy w tym zakresie i jak takie zmiany będą miały wpływ na cenę. Jeżeli we wzorze umowy się to dokładnie opisze to nie będzie potem problemów ze zmianami podczas realizacji.
Proszę dokładnie opisać warunki zmiany umowy w tym zakresie i jak takie zmiany będą miały wpływ na cenę. Jeżeli we wzorze umowy się to dokładnie opisze to nie będzie potem problemów ze zmianami podczas realizacji.
0
2020-05-22 16:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy