Forum


Powrót przetarg powyżej progów unijnych - kompresja plików

W.

Wioletta .....

0

Zastanawiam się czy to jest prawidłowy zapis:
3) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Wydaje mi się, że nie ... najpierw trzeba podpisać każdy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym a potem skompresować (ZIP) czyż nie tak??? Poprawcie mnie jak się mylę
Zastanawiam się czy to jest prawidłowy zapis: 3) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. Wydaje mi się, że nie ... najpierw trzeba podpisać każdy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym a potem skompresować (ZIP) czyż nie tak??? Poprawcie mnie jak się mylę
0
2020-05-25 10:00 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 628

Zapis, który Pani przywołała jest żywcem przekopiowanym przepisem rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Wypowiadała się już na ten temat Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji a za nią także UZP. "Złożenie podpisu pod paczką jak i pod każdym dokumentem z osobna
daje ten sam efekt. Podpis elektroniczny dotyczy bowiem danych jako takich, a nie
plików/dokumentów. Innymi słowy niezależnie od tego, czy dojdzie do podpisania
pojedynczych plików każdego z osobna, czy wszystkich łącznie poprzez podpisanie pliku
skompresowanego, należy uznać, że podpis złożony pod zestawem plików (w tym ZIP)
obejmuje całość zawartych w nim danych."
Proszę poczytać: https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws.-uznania-za-wazna-oferty-stworzonej-i-zlozonej-w-postaci-skanu-papierowego-formularza-oferty-do-pliku-podpisanego-kpe
Zapis, który Pani przywołała jest żywcem przekopiowanym przepisem rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Wypowiadała się już na ten temat Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji a za nią także UZP. "Złożenie podpisu pod paczką jak i pod każdym dokumentem z osobna daje ten sam efekt. Podpis elektroniczny dotyczy bowiem danych jako takich, a nie plików/dokumentów. Innymi słowy niezależnie od tego, czy dojdzie do podpisania pojedynczych plików każdego z osobna, czy wszystkich łącznie poprzez podpisanie pliku skompresowanego, należy uznać, że podpis złożony pod zestawem plików (w tym ZIP) obejmuje całość zawartych w nim danych." Proszę poczytać: https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws.-uznania-za-wazna-oferty-stworzonej-i-zlozonej-w-postaci-skanu-papierowego-formularza-oferty-do-pliku-podpisanego-kpe
0
2020-05-25 10:47 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy