Forum


Powrót polisa ubezpieczeniowa konsorcjum

A.

Anna .....

Fachowiec 178

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną kwotę. Czy w przypadku konsorcjum firm każdy z Wykonawców musi przedłożyć polisę na określoną kwotę? Czy wystarczy, jak jeden z Wykonawców przedłoży polisę na kwotę określoną w umowie
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną kwotę. Czy w przypadku konsorcjum firm każdy z Wykonawców musi przedłożyć polisę na określoną kwotę? Czy wystarczy, jak jeden z Wykonawców przedłoży polisę na kwotę określoną w umowie
0
2020-05-25 16:19 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 744

Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć polisę na określoną kwotę na czas obowiązywania umowy.
Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć polisę na określoną kwotę na czas obowiązywania umowy.
0
2020-05-25 17:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy