Forum


Powrót odrzucenie

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

W celu przedstawienia sposobu kalkulacji oferty, w szczególności co do możliwości zmiany cen jednostkowych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć obowiązujące na 13 dzień złożenia ofert cenniki odbioru odpadów z instalacji z której Wykonawca zamierza skorzystać. Uwaga! Brak załączenia dokumentów do oferty będzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ.
Pytanie: czy taki zapis wystarczy gdzies tam w pkt 17 pod koniec SIWZ odrzucic oferte?
W celu przedstawienia sposobu kalkulacji oferty, w szczególności co do możliwości zmiany cen jednostkowych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć obowiązujące na 13 dzień złożenia ofert cenniki odbioru odpadów z instalacji z której Wykonawca zamierza skorzystać. Uwaga! Brak załączenia dokumentów do oferty będzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Pytanie: czy taki zapis wystarczy gdzies tam w pkt 17 pod koniec SIWZ odrzucic oferte?
0
2020-05-26 10:53 0

M.

Małgorzata .....

41

Niejasne pytanie. Co to znaczy na 13 dzień złożenia? w 13 dniu po złożeniu? miejsce ulokowania zapisu nie ma znaczenia, czy na końcu czy na początku, ale raczej powinno być to w miejscu zapisów o podobnej tematyce. Wydaje się jednak, że zapis ten nie będzie wiążący, bo należałoby dla dobra postępowania, wezwać go do uzupełnienia tego cennika.
Niejasne pytanie. Co to znaczy na 13 dzień złożenia? w 13 dniu po złożeniu? miejsce ulokowania zapisu nie ma znaczenia, czy na końcu czy na początku, ale raczej powinno być to w miejscu zapisów o podobnej tematyce. Wydaje się jednak, że zapis ten nie będzie wiążący, bo należałoby dla dobra postępowania, wezwać go do uzupełnienia tego cennika.
0
2020-05-26 13:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy