Forum


Powrót Rażąco niska cena a błąd w obliczeniu ceny

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Pytanko:
Wykonawca w wyjaśnieniach dot. RNC (rażąco niskiej ceny) napisał o niedoszacowaniu ceny oferty i braku możliwości wykonania zamówienia za cenę podaną w ofercie. Na jakiej podstawie prawnej ma nastąpić odrzucenie - art. 89 ust. 1 pkt 6 - zawiera błędy w obliczeniu ceny czy art. 89 ust. 1 pkt 4 zawiera rażąco niską cenę? (Nadmieniam że wykonawcy z droższymi cenami ofertowymi udowodnili że nie ma do czynienia z RNC)
Pytanko: Wykonawca w wyjaśnieniach dot. RNC (rażąco niskiej ceny) napisał o niedoszacowaniu ceny oferty i braku możliwości wykonania zamówienia za cenę podaną w ofercie. Na jakiej podstawie prawnej ma nastąpić odrzucenie - art. 89 ust. 1 pkt 6 - zawiera błędy w obliczeniu ceny czy art. 89 ust. 1 pkt 4 zawiera rażąco niską cenę? (Nadmieniam że wykonawcy z droższymi cenami ofertowymi udowodnili że nie ma do czynienia z RNC)
0
2020-05-27 10:28 0

A.

Anna .....

Fachowiec 113

Z wyjaśnień wynika, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny - art. 89 ust. 1 pkt 6
Z wyjaśnień wynika, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny - art. 89 ust. 1 pkt 6
0
2020-05-27 10:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy