Forum


Powrót udzielenie zamówienia na szkolenie

A.

Anna .....

1

Proszę o podpowiedź, czy przed udzieleniem zamówienia na szkolenie indywidualne pracownika (na jego wniosek, w zakresie konkretnego tematu, ze wskazanym we wniosku organizatorem) należy przeprowadzić uprzednio rozeznanie cenowe, lub w inny sposób zweryfikować cenę takiego szkolenia? Czy może w przypadku szkoleń tematycznych , kryterium "cena" nie jest istotne w kontekście wyboru wykonawcy i w inny sposób powinno uzasadniać się wybór i udzielenie zamówienia?
Proszę o podpowiedź, czy przed udzieleniem zamówienia na szkolenie indywidualne pracownika (na jego wniosek, w zakresie konkretnego tematu, ze wskazanym we wniosku organizatorem) należy przeprowadzić uprzednio rozeznanie cenowe, lub w inny sposób zweryfikować cenę takiego szkolenia? Czy może w przypadku szkoleń tematycznych , kryterium "cena" nie jest istotne w kontekście wyboru wykonawcy i w inny sposób powinno uzasadniać się wybór i udzielenie zamówienia?
0
2020-05-27 11:15 0

D.

Dominika .....

8

domyślam się, że zamówienie poniżej 30 000 euro, czyli wg Państwa regulaminu. My np. usługi szkoleniowe mamy wyłączone z regulaminu, ponieważ w przypadku kilku pracowników instytucji szkolących w ich zakresie jest niewiele, dlatego pracownik wybiera organizatora kierując się odległością od miejsca pracy lub zamieszkania, agendą szkolenia a jeśli jest w pobliżu podobne to wybiera to z niższą ceną szkolenia.
domyślam się, że zamówienie poniżej 30 000 euro, czyli wg Państwa regulaminu. My np. usługi szkoleniowe mamy wyłączone z regulaminu, ponieważ w przypadku kilku pracowników instytucji szkolących w ich zakresie jest niewiele, dlatego pracownik wybiera organizatora kierując się odległością od miejsca pracy lub zamieszkania, agendą szkolenia a jeśli jest w pobliżu podobne to wybiera to z niższą ceną szkolenia.
0
2020-05-27 11:58 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy