Forum


Powrót Wykonawcy współnie ubiegający się o zamówienie

K.

Krystian .....

6

Witam.

Czy poniższy zapis jest prawidłowy?

\"W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz nr 4 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.\"


Czy dobrze rozumiem, iż teraz po nowelizacji oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa każdy z członków konsorcjum (poprzednio wystarczyło, że złożył jeden wykonawca - członek konsorcjum). Oświadczenie o niepodleganiu oczywiście składają również oddzielnie.

pozdrawiam i proszę o rozjaśnienie
Witam. Czy poniższy zapis jest prawidłowy? \"W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz nr 4 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.\" Czy dobrze rozumiem, iż teraz po nowelizacji oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa każdy z członków konsorcjum (poprzednio wystarczyło, że złożył jeden wykonawca - członek konsorcjum). Oświadczenie o niepodleganiu oczywiście składają również oddzielnie. pozdrawiam i proszę o rozjaśnienie
1
2016-10-19 11:34 0

A.

Agnieszka .....

3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału każdy składa w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału każdy składa w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1
2016-10-19 12:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy