Forum


Powrót niespójność w SIWZ i wzorach oswiadczenia

K.

Katarzyna .....

3

Witam Mam taki problem. Przetarg nieograniczony unijny. W SIWZ wskazaliśmy, że badamy fakultatywne przesłanki wykluczenia 24 ust. 5 pkt 1 i 8. Na potwierdzenie tych przesłanek i obligatoryjnych żądaliśmy KRK , oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ, US, ZUS i oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz KRS.

Problem jest taki że w Załączniku do SIWZ oprócz tych właściwych oświadczeń na potwierdzenie przesłanek z art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 8 omyłkowo wskazaliśmy jeszcze, oświadczenie na potwierdzenie przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 5,6 i 7. Teraz mamy kontrolę i proszą o wyjaśnienie tej niespójności. Pytają dlaczego wymagaliśmy oświadczenia na potwierdzenie 24 ust. 5 pkt 5,6,7 skoro tego nie było w SIWZ. Dodam, że wykonawca złożył wszystkie dokumenty i oświadczenia,
Czy dałoby się jakoś z tego wybronić? Przecież to tylko oświadczenia, które nie są jakoś uciążliwe dla wykonawców.
Proszę pomóżcie bo przez taką głupią omyłkę grozi nam korekta.
Witam Mam taki problem. Przetarg nieograniczony unijny. W SIWZ wskazaliśmy, że badamy fakultatywne przesłanki wykluczenia 24 ust. 5 pkt 1 i 8. Na potwierdzenie tych przesłanek i obligatoryjnych żądaliśmy KRK , oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ, US, ZUS i oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz KRS. Problem jest taki że w Załączniku do SIWZ oprócz tych właściwych oświadczeń na potwierdzenie przesłanek z art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 8 omyłkowo wskazaliśmy jeszcze, oświadczenie na potwierdzenie przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 5,6 i 7. Teraz mamy kontrolę i proszą o wyjaśnienie tej niespójności. Pytają dlaczego wymagaliśmy oświadczenia na potwierdzenie 24 ust. 5 pkt 5,6,7 skoro tego nie było w SIWZ. Dodam, że wykonawca złożył wszystkie dokumenty i oświadczenia, Czy dałoby się jakoś z tego wybronić? Przecież to tylko oświadczenia, które nie są jakoś uciążliwe dla wykonawców. Proszę pomóżcie bo przez taką głupią omyłkę grozi nam korekta.
0
2020-05-28 16:35 0

M.

Małgorzata .....

47

Może wytłumaczcie, że był to standardowy dokument stosowany przez Was w postępowaniach, który wykonawca wypełnia zgodnie ze wskazaniami w siwz.
Może wytłumaczcie, że był to standardowy dokument stosowany przez Was w postępowaniach, który wykonawca wypełnia zgodnie ze wskazaniami w siwz.
0
2020-05-29 12:46 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy