Forum


Powrót potwierdzenie należytego wykonania

E.

Emilia .....

0

Dzień dobry. Otrzymałam referencje (a w zasadzie dokument, który został nazwany poświadczeniem) , w których nie ma mowy o należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia, ani żadnego tego typu sformułowania. Jedynie wystawca referencji poinformował kto wykonał zamówienie, kiedy i co zostało wykonane. Wskazano również, że zgodnie z umową. Czy taki dokument można przyjąć? Czy lepiej wezwać do uzupełnienia?
Dzień dobry. Otrzymałam referencje (a w zasadzie dokument, który został nazwany poświadczeniem) , w których nie ma mowy o należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia, ani żadnego tego typu sformułowania. Jedynie wystawca referencji poinformował kto wykonał zamówienie, kiedy i co zostało wykonane. Wskazano również, że zgodnie z umową. Czy taki dokument można przyjąć? Czy lepiej wezwać do uzupełnienia?
0
2020-05-28 17:21 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

W poświadczeniu , a takim też są m.in. referencje, często się zdarza że nie ma mowy o należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia, ani żadnego tego typu sformułowania, ale też nie ma mowy o nienależytym wykonaniu. Same referencje świadczą o tym, że wykazywane zamówienie zostało wykonane należycie, jak napisane jest że wykonał zgodnie z umową. Za wystarczający należy bowiem uznać każdy inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego świadczenie było wykonywane, np. protokół odbioru, w których nie ma mowy o należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia, ani żadnego tego typu sformułowania.
W poświadczeniu , a takim też są m.in. referencje, często się zdarza że nie ma mowy o należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia, ani żadnego tego typu sformułowania, ale też nie ma mowy o nienależytym wykonaniu. Same referencje świadczą o tym, że wykazywane zamówienie zostało wykonane należycie, jak napisane jest że wykonał zgodnie z umową. Za wystarczający należy bowiem uznać każdy inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego świadczenie było wykonywane, np. protokół odbioru, w których nie ma mowy o należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia, ani żadnego tego typu sformułowania.
0
2020-05-28 22:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy