Forum


Powrót udostępnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

A.

Anna .....

16

Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny należy udostępniać innym Wykonawcom dopiero po wyborze oferty?
Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny należy udostępniać innym Wykonawcom dopiero po wyborze oferty?
0
2020-05-28 17:26 0

A.

Anna .....

Fachowiec 122

Tak, zgodnie z art. 96 ust 3 Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. czyli wyjaśnienia rażąco niskiej ceny należy udostępniać innym Wykonawcom dopiero po wyborze oferty? lub unieważnieniu postępowania.
Tak, zgodnie z art. 96 ust 3 Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. czyli wyjaśnienia rażąco niskiej ceny należy udostępniać innym Wykonawcom dopiero po wyborze oferty? lub unieważnieniu postępowania.
0
2020-05-28 22:44 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy