Forum


Powrót dokumenty ZUS US

B.

Bogumiła .....

0

Zamówienie powyżej progów unijnych z dofinansowaniem. Zamawiający wymagał zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej terenowej jednostki ZUS. Czy Zamawiający może sam dopuścić złożenie oświadczeń w tym zakresie złożonych przed notariuszem czy Wykonawca ma wystąpić z wnioskiem. Jak ma to wyglądać w praktyce. Czy w wezwaniu na podstawie art. 26 ust. 3 Zamawiający wpisuje dokumenty z rozporządzenia oraz dodatkowo wskazuje możliwość złożenia oświadczeń w przypadku braku możliwości ich pozyskania w związku z okolicznościami wywołanymi epidemia covid-19. Z opinii na UZP nie wyczytałam. Proszę o pomoc.
Dodatkowo mam pytanie jeśli Zamawiający wzywał na podstawie art. 26 ust. 1 do złożenia dokumentów na spełnianie warunków, dał Wykonawcy 10 dni na ich złożenie, a następnie Wykonawca występował z wnioskiem o przesunięcie terminu (a Zamawiający się zgadzała) i w sumie już Wykonawca otrzymał 60 dni to, teraz jak go Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 to ile powinien Wykonawca dostać dni na złożenie dokumentów.....
Zamówienie powyżej progów unijnych z dofinansowaniem. Zamawiający wymagał zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej terenowej jednostki ZUS. Czy Zamawiający może sam dopuścić złożenie oświadczeń w tym zakresie złożonych przed notariuszem czy Wykonawca ma wystąpić z wnioskiem. Jak ma to wyglądać w praktyce. Czy w wezwaniu na podstawie art. 26 ust. 3 Zamawiający wpisuje dokumenty z rozporządzenia oraz dodatkowo wskazuje możliwość złożenia oświadczeń w przypadku braku możliwości ich pozyskania w związku z okolicznościami wywołanymi epidemia covid-19. Z opinii na UZP nie wyczytałam. Proszę o pomoc. Dodatkowo mam pytanie jeśli Zamawiający wzywał na podstawie art. 26 ust. 1 do złożenia dokumentów na spełnianie warunków, dał Wykonawcy 10 dni na ich złożenie, a następnie Wykonawca występował z wnioskiem o przesunięcie terminu (a Zamawiający się zgadzała) i w sumie już Wykonawca otrzymał 60 dni to, teraz jak go Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 to ile powinien Wykonawca dostać dni na złożenie dokumentów.....
0
2020-06-01 09:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy