Forum


Powrót Zaświadczenie z US

E.

Ewa .....

4

Zamówienie poniżej progów, zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, min. do przedstawienia zaświadczeń z US. Wykonawca przedstawił zaświadczenie które na dzień składania jest nieaktualne wraz z oświadczeniem, że nie zalega z opłaceniem podatków. W oświadczeniu zawarł informację, iż wystąpił 30.04.2020 o aktualne zaświadczenie do US, lecz z powodu epidemii terminy na uzyskanie zaświadczeń zostały wydłużone. Czy zamawiający może przyjąć takie oświadczenie czy wezwać jeszcze raz Wykonawce do złożenie dokumentu. Nadmienię, że w SIWZ zawarliśmy zapis: wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających bark podstaw wykluczenia : zaświadczenie US oraz zaświadczenie ZUS.
Zamówienie poniżej progów, zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, min. do przedstawienia zaświadczeń z US. Wykonawca przedstawił zaświadczenie które na dzień składania jest nieaktualne wraz z oświadczeniem, że nie zalega z opłaceniem podatków. W oświadczeniu zawarł informację, iż wystąpił 30.04.2020 o aktualne zaświadczenie do US, lecz z powodu epidemii terminy na uzyskanie zaświadczeń zostały wydłużone. Czy zamawiający może przyjąć takie oświadczenie czy wezwać jeszcze raz Wykonawce do złożenie dokumentu. Nadmienię, że w SIWZ zawarliśmy zapis: wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających bark podstaw wykluczenia : zaświadczenie US oraz zaświadczenie ZUS.
0
2020-06-01 10:50 1

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Ja bym wezwał w trybie art. 26 ust. 3
Ja bym wezwał w trybie art. 26 ust. 3
0
2020-06-01 11:55 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy