Forum


Powrót in house: czy w przychody z dział. powierzonej wliczyć przychód ze sprzedaży np. odpadów?

B.

Beata .....

4

Dzień dobry, czy ktoś z Państwa miał może taka sytuację: powierzenie in house - zmówienie z wolnej ręki. W zakres wchodzi m.in. odbiór odpadów elektronicznych i ich zagospodarowanie. Czy przychód uzyskany ze "sprzedaży" tych odpadów zaliczyć do przychodu z działalności powierzonej czy jako przychód z działalności nie powierzonej. W interpretacji UZP z 2017r. ". Niezbędne jest jednak, aby płatności odzwierciedlone w strukturze przychodów osoby prawnej były ściśle związane z konkretnym poleceniem podmiotu zamawiającego wykonania zadania powierzonego. Do progu 90% działalności nie należy zatem zaliczać zadań pochodnych (pożytków) w formie dostaw, usług i robót budowlanych, z których spółka czerpie dodatkowy przychód. Nie ma przy tym znaczenia czy ten dodatkowy przychód jest związany z jej podstawową działalnością, czy też nie. Jeśli działania podejmowane przez spółkę (i przychody przez nią uzyskiwane) dotyczą sfery objętej zadaniami powierzonymi, ale pozostają neutralne dla tych zadań (np. spółka gminna gospodaruje wysypiskiem śmieci i obok opłat za odbiór gminnych odpadów dodatkowo przyjmuje odpady od podmiotów trzecich za wynagrodzeniem) to taka działalność dodatkowa nie wchodzi w zakres wymaganych 90% działalności."
Gmina zleciła odbiór i zagospodarowanie m.in. tych odpadów, udało się znaleźć podmiot zagospodarowujący, który nie dość, że te odpady odbierze to jeszcze jakiś skromny grosz za nie płaci, stąd pytanie. To, czy spółka in house wynegocjuje i jaką kwotę za "sprzedaż" tych odpadów to jej wola i decyzja (zaradność też - bo może oddać innemu podmiotowi i jeszcze za te odpady zapłacić), nie jest to zlecone czy narzucone przez Gminę.
Dzień dobry, czy ktoś z Państwa miał może taka sytuację: powierzenie in house - zmówienie z wolnej ręki. W zakres wchodzi m.in. odbiór odpadów elektronicznych i ich zagospodarowanie. Czy przychód uzyskany ze "sprzedaży" tych odpadów zaliczyć do przychodu z działalności powierzonej czy jako przychód z działalności nie powierzonej. W interpretacji UZP z 2017r. ". Niezbędne jest jednak, aby płatności odzwierciedlone w strukturze przychodów osoby prawnej były ściśle związane z konkretnym poleceniem podmiotu zamawiającego wykonania zadania powierzonego. Do progu 90% działalności nie należy zatem zaliczać zadań pochodnych (pożytków) w formie dostaw, usług i robót budowlanych, z których spółka czerpie dodatkowy przychód. Nie ma przy tym znaczenia czy ten dodatkowy przychód jest związany z jej podstawową działalnością, czy też nie. Jeśli działania podejmowane przez spółkę (i przychody przez nią uzyskiwane) dotyczą sfery objętej zadaniami powierzonymi, ale pozostają neutralne dla tych zadań (np. spółka gminna gospodaruje wysypiskiem śmieci i obok opłat za odbiór gminnych odpadów dodatkowo przyjmuje odpady od podmiotów trzecich za wynagrodzeniem) to taka działalność dodatkowa nie wchodzi w zakres wymaganych 90% działalności." Gmina zleciła odbiór i zagospodarowanie m.in. tych odpadów, udało się znaleźć podmiot zagospodarowujący, który nie dość, że te odpady odbierze to jeszcze jakiś skromny grosz za nie płaci, stąd pytanie. To, czy spółka in house wynegocjuje i jaką kwotę za "sprzedaż" tych odpadów to jej wola i decyzja (zaradność też - bo może oddać innemu podmiotowi i jeszcze za te odpady zapłacić), nie jest to zlecone czy narzucone przez Gminę.
0
2020-06-01 11:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy