Forum


Powrót podwykonawstwo

A.

Anna .....

30

Witam, mam do Państwa takie zapytania:
Czy zgodnie z ustawą pzp (nie mogę znaleźć przepisu)
1) Zamawiający może dopuścić podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?
2) Zamawiający, może dopuscić wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert?
Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
Witam, mam do Państwa takie zapytania: Czy zgodnie z ustawą pzp (nie mogę znaleźć przepisu) 1) Zamawiający może dopuścić podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom? 2) Zamawiający, może dopuscić wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert? Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
0
2020-06-01 11:36 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 629

Ad 1 Tak.
Ad 2 Tak.
Ponadto Zamawiający może zastrzec w postępowaniu osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (np. przez ich wskazanie) i wtedy Wykonawca nie będzie mógł ich zlecić podwykonawcy.
Ad 1 Tak. Ad 2 Tak. Ponadto Zamawiający może zastrzec w postępowaniu osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (np. przez ich wskazanie) i wtedy Wykonawca nie będzie mógł ich zlecić podwykonawcy.
0
2020-06-01 11:43 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy