Forum


Powrót przetarg na kredyt

B.

Bogumiła .....

0

W postępowaniu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 17.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z bankiem. W trakcie trwania procedury (ale po otwarciu ofert) Zamawiający Uchwałą Rady Miejskiej zmniejszył kredyt (zobowiązanie) z 17 mln. na 13 mln. rezygnując z jednego zamówienia. I teraz jak powinien Zamawiający podpisać umowę, na te 13 mln., czy jednak unieważnić postępowanie? W umowie mamy zapis, że Kredytobiorca ma prawo nie wykorzystać całej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku niewykorzystania całego kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłat w formie aneksu do umowy.
W postępowaniu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 17.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z bankiem. W trakcie trwania procedury (ale po otwarciu ofert) Zamawiający Uchwałą Rady Miejskiej zmniejszył kredyt (zobowiązanie) z 17 mln. na 13 mln. rezygnując z jednego zamówienia. I teraz jak powinien Zamawiający podpisać umowę, na te 13 mln., czy jednak unieważnić postępowanie? W umowie mamy zapis, że Kredytobiorca ma prawo nie wykorzystać całej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku niewykorzystania całego kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłat w formie aneksu do umowy.
0
2020-06-01 23:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Nie można w czasie postępowania zmieniać zasad, przetarg do unieważnienia z winy zamawiającego, a wykonawcom przysługuje roszczenie za sporządzenie i złożenie oferty. Wskazane przez Panią umowne zapisy dotyczą realizacji umowy, a nie zmian w trakcie trwania postępowania.
Nie można w czasie postępowania zmieniać zasad, przetarg do unieważnienia z winy zamawiającego, a wykonawcom przysługuje roszczenie za sporządzenie i złożenie oferty. Wskazane przez Panią umowne zapisy dotyczą realizacji umowy, a nie zmian w trakcie trwania postępowania.
0
2020-06-02 12:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy