Forum


Powrót Roboczogodzina poniżej najniższej stawki godzinowej

K.

Katarzyna .....

7

Do wyjaśnień rnc w robotach budowlanych (cena ryczałtowa) wykonawca dołączył kosztorys. Wysokość stawki roboczogodziny netto to 10 zł. Znalazłam interpretację, że stawka roboczogodziny to nie to samo co najniższe wynagrodzenie, lub najniższa stawka godzinowa i może być niższa nawet o 70%. Czy można przyjąć takie wyjaśnienia i ofertę skoro najniższa stawka godzinowa na 2020 r. wynosi 17 zł?
Do wyjaśnień rnc w robotach budowlanych (cena ryczałtowa) wykonawca dołączył kosztorys. Wysokość stawki roboczogodziny netto to 10 zł. Znalazłam interpretację, że stawka roboczogodziny to nie to samo co najniższe wynagrodzenie, lub najniższa stawka godzinowa i może być niższa nawet o 70%. Czy można przyjąć takie wyjaśnienia i ofertę skoro najniższa stawka godzinowa na 2020 r. wynosi 17 zł?
0
2020-06-03 10:16 0

A.

Anna .....

Fachowiec 112

Faktycznie nie należny utożsamiać roboczogodziny ze stawką godzinową, o której mowa w rozporządzeniu. Jednak to, czy przyjąć taką ofertę i wyjaśnienia RNC, zależy od tego czy Zamawiający otrzymał odpowiedź na zadane pytania w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Jeśli zamawiający pytał o to, jakie koszty pracy stanowiły podstawę do obliczenia ceny oferty i w odpowiedzi otrzymał kosztorys, z którego nie wynikają pożądane informacje, to chyba powinien zapytać wykonawcę wprost o w/w koszty.
Faktycznie nie należny utożsamiać roboczogodziny ze stawką godzinową, o której mowa w rozporządzeniu. Jednak to, czy przyjąć taką ofertę i wyjaśnienia RNC, zależy od tego czy Zamawiający otrzymał odpowiedź na zadane pytania w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Jeśli zamawiający pytał o to, jakie koszty pracy stanowiły podstawę do obliczenia ceny oferty i w odpowiedzi otrzymał kosztorys, z którego nie wynikają pożądane informacje, to chyba powinien zapytać wykonawcę wprost o w/w koszty.
0
2020-06-03 10:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy