Forum


Powrót 1 część zamówienia, a 2 umowy - czy to dopuszczalne

E.

Emilia .....

0

Czy dopuszczalne jest zastosowanie 2 wzorów umowy dla 1 części zamówienia dla różnych pozycji w obrębie tej samej części zamówienia ze względu na różne wymagania gwarancji i serwisu, tj. Umowa dla części 1 (pozycja 1) oraz Umowa dla części 1 (pozycja 2 i 3)? Obydwie umowy z tym samym wykonawcą, który wygrał daną część, a kwoty w umowach wpisane z formularza cenowego oferty dla danej pozycji. Czy raczej należy zastosować jedną umowę z odrębnymi zapisami dla poszczególnych pozycji?
Czy dopuszczalne jest zastosowanie 2 wzorów umowy dla 1 części zamówienia dla różnych pozycji w obrębie tej samej części zamówienia ze względu na różne wymagania gwarancji i serwisu, tj. Umowa dla części 1 (pozycja 1) oraz Umowa dla części 1 (pozycja 2 i 3)? Obydwie umowy z tym samym wykonawcą, który wygrał daną część, a kwoty w umowach wpisane z formularza cenowego oferty dla danej pozycji. Czy raczej należy zastosować jedną umowę z odrębnymi zapisami dla poszczególnych pozycji?
0
2020-06-03 10:35 0

A.

Anna .....

84

Ja bym zrobiła jedną umowę, a wymagania dotyczące gwarancji czy serwisu można opisać w załączniku do umowy (jeśli wymagają obszernego opisania)
Ja bym zrobiła jedną umowę, a wymagania dotyczące gwarancji czy serwisu można opisać w załączniku do umowy (jeśli wymagają obszernego opisania)
0
2020-06-03 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy