Forum


Powrót zmowa wykonawców

MM

Maciej Mazurowski

0

W toczącym się postępowaniu Wykonawca X złożył ofertę pod własną firmą oraz występuje jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca Y, co rodzi za sobą sytuację, w której to Wykonawca X wykonywałby roboty. Cena oferty Wykonawcy Y jest najniższa, a oferta Wykonawcy X jest druga w kolejności.
Czy istnieją przesłanki do zmowy Wykonawców i jakie kroki należy przedsięwziąć?
W toczącym się postępowaniu Wykonawca X złożył ofertę pod własną firmą oraz występuje jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca Y, co rodzi za sobą sytuację, w której to Wykonawca X wykonywałby roboty. Cena oferty Wykonawcy Y jest najniższa, a oferta Wykonawcy X jest druga w kolejności. Czy istnieją przesłanki do zmowy Wykonawców i jakie kroki należy przedsięwziąć?
0
2020-06-03 12:18 0

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wykonawca, który złożył ofertę w danym postępowaniu, był również podmiotem trzecim dla innego wykonawcy w tym samym postępowaniu. Kwestia zmowy wykonawców jest bardzo trudnym zagadnieniem. Jeśli w Pana postępowaniu wykonawca najtańszy (najwyżej oceniony) złoży wszystkie wymagane dokumenty i podpisze umowę, to ja bym nie doszukiwała się "drugiego dna". Aby móc stwierdzić czy doszło do zmowy, należy gruntownie przeanalizować sytuację, na którą na pewno składać się będzie wiele czynników.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wykonawca, który złożył ofertę w danym postępowaniu, był również podmiotem trzecim dla innego wykonawcy w tym samym postępowaniu. Kwestia zmowy wykonawców jest bardzo trudnym zagadnieniem. Jeśli w Pana postępowaniu wykonawca najtańszy (najwyżej oceniony) złoży wszystkie wymagane dokumenty i podpisze umowę, to ja bym nie doszukiwała się "drugiego dna". Aby móc stwierdzić czy doszło do zmowy, należy gruntownie przeanalizować sytuację, na którą na pewno składać się będzie wiele czynników.
0
2020-06-03 12:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy