Forum


Powrót zamówienia bagatelne - warunek udziału w zakresie doświadczenia

A.

Anna .....

1

W prowadzonym postępowaniu (poniżej 30 tys. euro) postawiliśmy warunek dotyczący wykazania przez Wykonawców doświadczenia w zakresie usług projektowych, przy kryterium 100% cena. Do oferty należało dołączyć wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Mam wątpliwości co do najkorzystniejszej cenowo oferty (w wykazie Wykonawca potwierdza spełnienie postawionego warunku, natomiast z załączonych dokumentów nie wynika aby wykonywał usługi projektowe dotyczące konkretnego zakresu, którego dotyczył warunek). Czy muszę szczegółowo weryfikować i potwierdzać wykazane doświadczenie, czy mogę bazować na oświadczeniu Wykonawcy potwierdzającym wykonanie usług projektowych wskazanych w wymaganym wykazie usług?
W prowadzonym postępowaniu (poniżej 30 tys. euro) postawiliśmy warunek dotyczący wykazania przez Wykonawców doświadczenia w zakresie usług projektowych, przy kryterium 100% cena. Do oferty należało dołączyć wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Mam wątpliwości co do najkorzystniejszej cenowo oferty (w wykazie Wykonawca potwierdza spełnienie postawionego warunku, natomiast z załączonych dokumentów nie wynika aby wykonywał usługi projektowe dotyczące konkretnego zakresu, którego dotyczył warunek). Czy muszę szczegółowo weryfikować i potwierdzać wykazane doświadczenie, czy mogę bazować na oświadczeniu Wykonawcy potwierdzającym wykonanie usług projektowych wskazanych w wymaganym wykazie usług?
0
2020-06-04 11:10 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 647

Jeśli wymagane było potwierdzenie tych usług przez inne dokumenty - to wyjaśnij o co biega. Jeśli tylko samo potwierdzenie przez wykonawcę to jak wolisz albo jak wyżej albo przyjmij jak napisał.
Jeśli wymagane było potwierdzenie tych usług przez inne dokumenty - to wyjaśnij o co biega. Jeśli tylko samo potwierdzenie przez wykonawcę to jak wolisz albo jak wyżej albo przyjmij jak napisał.
0
2020-06-04 11:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy