Forum


Powrót podwykonawca

N.

Nina .....

6

Proszę o pomoc w poukładaniu wiedzy:)
1. Jeśli Wykonawca w F.O. wpisze podwykonawcę, ale nie składa zobowiązania dot. udostępnienia zasobów. Zamawiający wzywa Wykonawcę o dok. dot. spełniania warunków i podpisuje umowę.
2. Jeśli Wykonawca w F.O. wpisze podwykonawcę i złoży zobowiązanie dot. udostępniania zasobów . Czy zamawiający wzywa tylko o dok. potwierdzające spełniane warunku, podpisane przez wykonawcę, czy również oświadczenie dot. wykluczenia- podwykonawcy ?
Chyba się pogubiłam.... pomocy
Proszę o pomoc w poukładaniu wiedzy:) 1. Jeśli Wykonawca w F.O. wpisze podwykonawcę, ale nie składa zobowiązania dot. udostępnienia zasobów. Zamawiający wzywa Wykonawcę o dok. dot. spełniania warunków i podpisuje umowę. 2. Jeśli Wykonawca w F.O. wpisze podwykonawcę i złoży zobowiązanie dot. udostępniania zasobów . Czy zamawiający wzywa tylko o dok. potwierdzające spełniane warunku, podpisane przez wykonawcę, czy również oświadczenie dot. wykluczenia- podwykonawcy ? Chyba się pogubiłam.... pomocy
0
2020-06-04 11:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Trzeba rozdzielić 2 rzeczy, Wykonawca może wpisać w ofercie podwykonawcę (ale nie będący podmiotem trzecim) to wówczas wykonawca sam spełnia warunki i składa dokumenty, natomiast jeżeli wykonawca w ofercie wpisze podwykonawcę, na którego zasoby się powołuje w celu spełniania warunków, to do oferty musi złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (tego podwykonawcy), a wzywacie potem wykonawcę do złożenia dokumentów na spełnianie warunków (wykonawca przedstawia swoje wraz z dokumentami od podmiotu trzeciego dot. konkretnego warunku) i brak podstaw wykluczenia (wykonawca i podmiot trzeci składają dokumenty takie same)
Trzeba rozdzielić 2 rzeczy, Wykonawca może wpisać w ofercie podwykonawcę (ale nie będący podmiotem trzecim) to wówczas wykonawca sam spełnia warunki i składa dokumenty, natomiast jeżeli wykonawca w ofercie wpisze podwykonawcę, na którego zasoby się powołuje w celu spełniania warunków, to do oferty musi złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (tego podwykonawcy), a wzywacie potem wykonawcę do złożenia dokumentów na spełnianie warunków (wykonawca przedstawia swoje wraz z dokumentami od podmiotu trzeciego dot. konkretnego warunku) i brak podstaw wykluczenia (wykonawca i podmiot trzeci składają dokumenty takie same)
0
2020-06-04 11:47 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy