Forum


Powrót Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysy

M.

Milena .....

0

Zapisy w SIWZ: Na ofertę składa się druk oferty i kosztor. ofert.;przy wynag. rycz. przedmiar nie jest podstawą do określenia zakresu robót objętych przedm. zam.Wplywaja Pytania wykon.: brak instalacji p.poż w przedmiarach, w projektach 2 hydranty, w przedmiarze 1, rozbieżności w ilości wentylatorów,itp. Odp na 2 dni przed terminem skł. ofert(pyt. wpłynęły 3 dni przed). Po otwarciu, w kosztor. oferty z najkorzy. ceną nie uwzględniono wyjaśnień, oferta nie zawiera 2 hydrantów,brak wypos. p.poż.itp. Czy przy ryczałcie, Zamawiający musi wezwać do złożenia wyjaśnień czy jedynie powiadomić o zauważonych rozbieżnościach i wybrać jego ofertę jako najkorzystn.( Tak twierdzi przewodniczący komisji przetargowej, przy ryczałcie Wykonawca i tak musi zrealizować zadanie zgodnie z projektem). Drugi wykonawca uwzględnił wszystkie rozbieżności, podał prawidłowe ilości.
Zapisy w SIWZ: Na ofertę składa się druk oferty i kosztor. ofert.;przy wynag. rycz. przedmiar nie jest podstawą do określenia zakresu robót objętych przedm. zam.Wplywaja Pytania wykon.: brak instalacji p.poż w przedmiarach, w projektach 2 hydranty, w przedmiarze 1, rozbieżności w ilości wentylatorów,itp. Odp na 2 dni przed terminem skł. ofert(pyt. wpłynęły 3 dni przed). Po otwarciu, w kosztor. oferty z najkorzy. ceną nie uwzględniono wyjaśnień, oferta nie zawiera 2 hydrantów,brak wypos. p.poż.itp. Czy przy ryczałcie, Zamawiający musi wezwać do złożenia wyjaśnień czy jedynie powiadomić o zauważonych rozbieżnościach i wybrać jego ofertę jako najkorzystn.( Tak twierdzi przewodniczący komisji przetargowej, przy ryczałcie Wykonawca i tak musi zrealizować zadanie zgodnie z projektem). Drugi wykonawca uwzględnił wszystkie rozbieżności, podał prawidłowe ilości.
0
2020-06-04 22:29 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 623

Nie bardzo rozumiem jaki jest sens żądania kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym?
Nie bardzo rozumiem jaki jest sens żądania kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym?
0
2020-06-05 08:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy