Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy konsorcjum

A.

Anna .....

0

,czy konsorcjum może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej tylko na jednego konsorcjanta
,czy konsorcjum może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej tylko na jednego konsorcjanta
0
2020-06-08 10:34 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

Lepszym rozwiązaniem jest na konsorcjum gdyż w przypadku upadku tego właśnie jest możliwość roszczeń, ale wszystko zależy od tego co w siwz i w umowie konsorcjum, którą należało sprawdzić w zakresie warunków.
Lepszym rozwiązaniem jest na konsorcjum gdyż w przypadku upadku tego właśnie jest możliwość roszczeń, ale wszystko zależy od tego co w siwz i w umowie konsorcjum, którą należało sprawdzić w zakresie warunków.
0
2020-06-08 10:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy