Forum


Powrót zmiana umowy art. 144 ust. 1 pkt 4

K.

Katarzyna .....

3

Kochani podpowiedzcie, bo pierwszy raz mam taką sytuację. Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia, ma zastąpić inny wykonawca - w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa. Zapisy ustawy mówią, że dopuszcza się taką sytuację o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy. Pierwsze pytanie. Jak zweryfikować nowego wykonawcę? Proszę od niego dokumenty, których wymagałam od wykonawcy, który złożył ofertę? Drugie pytanie. Mam rozumieć, że o konieczności zmiany wykonawcy, wykonawca ten informuje nas pisemnie po zawarciu umowy, przywołując stosowny art. PZP. Pytam, bowiem jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu otrzymaliśmy informację o sukcesji i sp. z o.o. miała zastąpić spółka komandytowa. Sp. z o.o. cały czas funkcjonuje, stąd podjęliśmy decyzję, że wybieramy firmę, która złożyła ofertę, a ewentualnie po udzieleniu zamówienia dokona się zmiany wykonawcy. Czyli wykonawca winien jeszcze raz napisać o zmianach w jego przedsiębiorstwie, nie możemy opierać się na wcześniejszych informacjach przekazanych przez niego jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu (dotyczących sukcesji).
Kochani podpowiedzcie, bo pierwszy raz mam taką sytuację. Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia, ma zastąpić inny wykonawca - w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa. Zapisy ustawy mówią, że dopuszcza się taką sytuację o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy. Pierwsze pytanie. Jak zweryfikować nowego wykonawcę? Proszę od niego dokumenty, których wymagałam od wykonawcy, który złożył ofertę? Drugie pytanie. Mam rozumieć, że o konieczności zmiany wykonawcy, wykonawca ten informuje nas pisemnie po zawarciu umowy, przywołując stosowny art. PZP. Pytam, bowiem jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu otrzymaliśmy informację o sukcesji i sp. z o.o. miała zastąpić spółka komandytowa. Sp. z o.o. cały czas funkcjonuje, stąd podjęliśmy decyzję, że wybieramy firmę, która złożyła ofertę, a ewentualnie po udzieleniu zamówienia dokona się zmiany wykonawcy. Czyli wykonawca winien jeszcze raz napisać o zmianach w jego przedsiębiorstwie, nie możemy opierać się na wcześniejszych informacjach przekazanych przez niego jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu (dotyczących sukcesji).
0
2020-06-09 12:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Najpierw bym sprawdził czy wasza umowa to dopuszcza w ramach art. 144 ust. 1 pkt 1, jeżeli nie to w ramach art. 144 ust. 1 pkt 4 b jest to dopuszczalne, ale wykonawca musiałby sam wystąpić do zamawiającego z tym, przedstawić jakieś wyjaśnienia o przekształceniu i dokumenty np. z KRS świadczące o tych zmianach. Ponadto trzeba byłoby sprawdzić spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia, oraz czy ta zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian.
Najpierw bym sprawdził czy wasza umowa to dopuszcza w ramach art. 144 ust. 1 pkt 1, jeżeli nie to w ramach art. 144 ust. 1 pkt 4 b jest to dopuszczalne, ale wykonawca musiałby sam wystąpić do zamawiającego z tym, przedstawić jakieś wyjaśnienia o przekształceniu i dokumenty np. z KRS świadczące o tych zmianach. Ponadto trzeba byłoby sprawdzić spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia, oraz czy ta zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian.
0
2020-06-09 15:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy