Forum


Powrót TZO raz jeszcze

E.

Ewa .....

0

Ogłoszone postępowanie na usługi projektowe. Zamawiający przedłużył TZO z uwagi na konieczność zwiększenia środków do wartości oferty najkorzystniejszej. Część wykonawców nie wyraziła zgody na przedłużenie TZO w wyznaczonym terminie. Dodatkowo Wykonawca którego ofertę uznano za najkorzystniejszą poinformował że nie będzie zainteresowany zawarciem umowy. Wadium brak. Zamawiacz ma możliwość zwiększenia środków do wartości kolejnej oferty, raptem 9 tys różnicy. Z uwagi na fakt że kończy się przedłużony TZOWykonawca kolejny w kolejce złożył wniosek o przedłużenie TZO o 30 dni. Podpowiedzcie właściwą kolejność działań, czy oferty Wykonawców którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie pierwotnego TZO odrzucam na podst. art. 87 ust 1 pkt 7 a pozostałych wzywam do kolejnego przedłużenia TZO zgodnie z wnioskiem Wykonawcy?
Ogłoszone postępowanie na usługi projektowe. Zamawiający przedłużył TZO z uwagi na konieczność zwiększenia środków do wartości oferty najkorzystniejszej. Część wykonawców nie wyraziła zgody na przedłużenie TZO w wyznaczonym terminie. Dodatkowo Wykonawca którego ofertę uznano za najkorzystniejszą poinformował że nie będzie zainteresowany zawarciem umowy. Wadium brak. Zamawiacz ma możliwość zwiększenia środków do wartości kolejnej oferty, raptem 9 tys różnicy. Z uwagi na fakt że kończy się przedłużony TZOWykonawca kolejny w kolejce złożył wniosek o przedłużenie TZO o 30 dni. Podpowiedzcie właściwą kolejność działań, czy oferty Wykonawców którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie pierwotnego TZO odrzucam na podst. art. 87 ust 1 pkt 7 a pozostałych wzywam do kolejnego przedłużenia TZO zgodnie z wnioskiem Wykonawcy?
0
2020-06-15 09:12 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Zamawiający może wezwać wykonawców do przedłużenia TZO tylko raz i to już zrobił. Oferty wykonawców, którzy nie przedłużyli TZO należy odrzucić 87.1.pkt.7. Wykonawca, który na wezwanie zamawiającego przedłużył TZO może ten termin znów przedłużyć łącznie z przedłużeniem wadium na kolejny okres zawiadamiając o tym zamawiającego i to wystarczy.
Zamawiający może wezwać wykonawców do przedłużenia TZO tylko raz i to już zrobił. Oferty wykonawców, którzy nie przedłużyli TZO należy odrzucić 87.1.pkt.7. Wykonawca, który na wezwanie zamawiającego przedłużył TZO może ten termin znów przedłużyć łącznie z przedłużeniem wadium na kolejny okres zawiadamiając o tym zamawiającego i to wystarczy.
0
2020-06-15 09:31 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy