Forum


Powrót zasoby

E.

Ewa .....

0

Postępowanie na roboty budowlane, przebudowa drogi. Zamawiacz wymagał aby Wykonawca był ubezpieczony na minimum 10 mln i wykazał się doświadczeniem w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg publicznych obejmujących wykonanie m.in. robót bitumicznych, sanitarnych i elektrycznych o wartości min. 10 mln. Wykonawca w ofercie wskazał, że będzie polegał na zasobach innego podmiotu przy spełnianiu ww. warunków, równocześnie wskazując podmiot jako podwykonawcę ale tylko w zakresie wykonania warstwy bitumicznej przy robotach drogowych. W zobowiązaniu podmiotu jest zapis że zobowiązuje się do oddania do dyspozycji zasobów zdolności technicznej w zakresie doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w tym w szczególności do świadczenia usługi podwykonawstwa poprzez wykonanie robót bitumicznych. Wzywać do wyjaśnienia? Czy najpierw wezwać do złożenia dokumentów i oświadczeń?
Postępowanie na roboty budowlane, przebudowa drogi. Zamawiacz wymagał aby Wykonawca był ubezpieczony na minimum 10 mln i wykazał się doświadczeniem w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg publicznych obejmujących wykonanie m.in. robót bitumicznych, sanitarnych i elektrycznych o wartości min. 10 mln. Wykonawca w ofercie wskazał, że będzie polegał na zasobach innego podmiotu przy spełnianiu ww. warunków, równocześnie wskazując podmiot jako podwykonawcę ale tylko w zakresie wykonania warstwy bitumicznej przy robotach drogowych. W zobowiązaniu podmiotu jest zapis że zobowiązuje się do oddania do dyspozycji zasobów zdolności technicznej w zakresie doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w tym w szczególności do świadczenia usługi podwykonawstwa poprzez wykonanie robót bitumicznych. Wzywać do wyjaśnienia? Czy najpierw wezwać do złożenia dokumentów i oświadczeń?
0
2020-06-15 09:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy