Forum


Powrót uzupełnienie złożonych dokumentów

J.

Jolanta .....

0

1. Zamawiający wymagał złożenia wykazu 2 usług o wartości 100 000 zł każda na podstawie dwóch odrębnych umów. Wykonawca przedłożył jako 2 usługi zbiorcze usługi wykonywane w roku kalendarzowym na rzecz osób prywatnych. Czy w związku z powyższym zamawiający może uznać, iż dokument został przygotowany błędnie i może wezwać do uzupełnienia poprawnie wypełnionego dokumentu, tj. wykazu 2 usług o wartości 100 000 zł na podstawie 2 odrębnych umów wraz z referencjami? Czy też zamawiający od razu powinien wykluczyć takiego wykonawcę, ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i nie można uzupełnić nowego wykazu usług?
2. Jeżeli w wyniki uzupełnienia dokumentów wykonawca złożył wyjaśnienia podpisane przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło czy powinien ponownie wezwać wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa czy powinien od razu odrzucić ofertę wykonawcy?
3. Czy powołując się na art. 181 ust. 2 ustawy zamawiający ma prawo powtórzyć czynność analizy i oceny ofert a tym samym wezwać wykonawcę do uzupełnienia braków w dokumentach czy powinien od razu powtórzyć czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i wykluczyć wykonawcę, który złożył pierwotnie wykaz usług niespełniających warunki udziału w postępowaniu?
4. Sprawa referencji, czy zamawiający ma obowiązek skontrolowania referencji. Jeżeli dotyczą miejskiego przedsiębiorstwa, referencje nie budzą podstaw do obaw o jakiekolwiek fałszerstwo, W wystawionych referencjach na rzecz wykonawcy brak jest adresu siedziby wykonawcy, czy referencje są błędnie wystawione?
5. Czy zamawiający ma obowiązek skontrolowanie krs-ów kontrahentów wykonawcy
1. Zamawiający wymagał złożenia wykazu 2 usług o wartości 100 000 zł każda na podstawie dwóch odrębnych umów. Wykonawca przedłożył jako 2 usługi zbiorcze usługi wykonywane w roku kalendarzowym na rzecz osób prywatnych. Czy w związku z powyższym zamawiający może uznać, iż dokument został przygotowany błędnie i może wezwać do uzupełnienia poprawnie wypełnionego dokumentu, tj. wykazu 2 usług o wartości 100 000 zł na podstawie 2 odrębnych umów wraz z referencjami? Czy też zamawiający od razu powinien wykluczyć takiego wykonawcę, ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i nie można uzupełnić nowego wykazu usług? 2. Jeżeli w wyniki uzupełnienia dokumentów wykonawca złożył wyjaśnienia podpisane przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło czy powinien ponownie wezwać wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa czy powinien od razu odrzucić ofertę wykonawcy? 3. Czy powołując się na art. 181 ust. 2 ustawy zamawiający ma prawo powtórzyć czynność analizy i oceny ofert a tym samym wezwać wykonawcę do uzupełnienia braków w dokumentach czy powinien od razu powtórzyć czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i wykluczyć wykonawcę, który złożył pierwotnie wykaz usług niespełniających warunki udziału w postępowaniu? 4. Sprawa referencji, czy zamawiający ma obowiązek skontrolowania referencji. Jeżeli dotyczą miejskiego przedsiębiorstwa, referencje nie budzą podstaw do obaw o jakiekolwiek fałszerstwo, W wystawionych referencjach na rzecz wykonawcy brak jest adresu siedziby wykonawcy, czy referencje są błędnie wystawione? 5. Czy zamawiający ma obowiązek skontrolowanie krs-ów kontrahentów wykonawcy
0
2020-06-15 13:07 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Trochę za dużo informacji, więc proponuję uporządkować:
1. Skąd wiemy, że 2 usługi zbiorcze, to nie są dwie usługi na podstawie odrębnych 2 umów? Jaki był warunek i co wpisał wykonawca oraz jakie załączył referencje?
Jeśli zamawiający jest pewny, że wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku, to:
2. czy zamawiający otrzymał te dokumenty na wezwanie z 26 ust.1 lub 2? Jeśli tak, to należy go wezwać z 26.3 o uzupełnienie wykazu.
Po uzupełnieniu dokumentów i ich ocenie można dopiero dalej procedować.
Trochę za dużo informacji, więc proponuję uporządkować: 1. Skąd wiemy, że 2 usługi zbiorcze, to nie są dwie usługi na podstawie odrębnych 2 umów? Jaki był warunek i co wpisał wykonawca oraz jakie załączył referencje? Jeśli zamawiający jest pewny, że wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku, to: 2. czy zamawiający otrzymał te dokumenty na wezwanie z 26 ust.1 lub 2? Jeśli tak, to należy go wezwać z 26.3 o uzupełnienie wykazu. Po uzupełnieniu dokumentów i ich ocenie można dopiero dalej procedować.
0
2020-06-15 14:55 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy