Forum


Powrót Pytania do SIWZ

N.

Nina .....

6

Proszę o opinię.
Postępowanie poniżej progów.
1.. W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę.
2. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
Czy Zamawiający może odmówić w obu przypadkach ?
Proszę o opinię. Postępowanie poniżej progów. 1.. W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę. 2. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Czy Zamawiający może odmówić w obu przypadkach ?
0
2020-06-15 14:05 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 596

Może.
ad.1 nie musi przyjmować elektronicznie (na razie do końca roku) jeśli tego nie przewidział
ad.2 kwotę podaje przy otwarciu
Może. ad.1 nie musi przyjmować elektronicznie (na razie do końca roku) jeśli tego nie przewidział ad.2 kwotę podaje przy otwarciu
0
2020-06-15 14:12 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy